Inscrierea in invatamantul primar, an scolar 2024-2025

ETAPA I – INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR – AN SCOLAR 2024-2025

CERERE-TIP DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR IN ANUL SCOLAR 2024-2025

Anunt TelVerde

ORARUL ETAPEI DE REINSCRIERE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 2024-2025

CERERI REINSCRIERE INVATAMANT PRESCOLAR 2024-2025

ANEXA PLAN DE SCOLARIZARE PENTRU NIVELURILE DE INVATAMANT ANTEPRESCOLAR SI PRESCOLAR, AN SCOLAR 2024-2025

Ordin nr. 4018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de inscriere a copiilor in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare si a Calendarului inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in anul scolar 2024—2025 in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare (6)

Ordin nr. 4018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de inscriere a copiilor in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare si a Calendarului inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in anul scolar 2024—2025 in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare (7)

Calendarul inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in anul scolar 2024-2025 in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare

Inscrierea in invatamantul prescolar si/sau anteprescolar 2024-2025

Criterii specifice de departajare privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2024-2025

Afis “Ziua Portilor Deschise”

PROGRAM DEPUNERE DOSARE TRANSFER/PRETRANSFER CONSIMTIT ÎNTRE UNITATI

CIRCUMSCRIPTIA SCOLII GIMNAZIALE NICOLAE GRIGORESCU 2024-2025

Ordin privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar si a Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2024-2025

ANUNT INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR 2024-2025

Lista copiilor admisi – an școlar 2023-2024

Metodologie

Extras Metodologie

Cum se face inscrierea

Criteriile generale de departajare

Calendarul inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in anul scolar 2023—2024

Anunt TELVERDE

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Fisa medicala inscriere in colectivitate

Anexa3 – Declaratie pe propria raspundere

INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 2023-2024

ORARUL ETAPEI DE REINSCRIERE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR AN SCOLAR 2023 – 2024

Ordin 4319/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de inscriere a copiilor in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare si a Calendarului inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in anul scolar 2023-2024 in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare

Anexa 3 – Declaratie pe propria raspundere

Anexa 2 – Calendarul inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in anul scolar 2023 – 2024 in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare

Anexa 1 – Metodologie – cadru de inscriere a copiilor anteprescolari si prescolari in unitati de invatamant cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in serviciile de educatie timpurie complementare

ANUNT- INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR – ETAPA 1 AN SCOLAR 2023 – 2024

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE GRIGORESCU CIRCUMSCRIPTIE

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PRIVIND INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INSCRIEREA COPIILOR SI CONSTITUIREA FORMATIUNILOR DE ELEVI IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024

ORDIN privind aprobarea Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024

Plan de școlarizare 2022-2023

Orarul etapei de reînscriere învăţământ preşcolar 2022 – 2023

Criterii specifice 2022-2023

Procedura operationala 2022 – 2023

CERERE REINSCRIERE 2022-2023

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A

Susținerea probelor de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2022 – 2023 în liceele vocaționale

Avizier inscriere clasa pregătitoare

Avizier inscriere clasa pregătitoare – etapa 1 – an scolar 2022-2023

ZIUA PORTILOR DESCHISE – 09 aprilie 2022

Acte necesare pentru inscriere

Precizări cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023

Metodologie de înscriere a copiilor în învățământul primar și Calendarul înscrierii

Criterii specifice de departajare

Ce va învăța copilul meu în clasa pregătitoare (ghid pentru părinți)

CIRCUMSCRIPTIA SCOLII GIMNAZIALE 2022-2023

Anexa nr. 1 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

Anunt inscriere in invatamant primar

PREZENTARE SCOALA

 

POZE CLASE PREGATITOARE